Politica de Confidentialitate

Prima pagina » 

Aceasta Politica de Confidentialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ("Politica de Confidentialitate") a fost intocmita in conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si cu Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice in vederea furnizarii de informatii detaliate persoanelor ale caror date cu caracter personal sunt prelucrate de catre MINIMA EURO DISTRIBUTION SRL ("noi") o societate comerciala infiintata in conformitate cu legea romana, cu sediul in Sector 3/Bucuresti, Str. Istriei, nr. 7, bl. C6, ap. 28, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/12866/2012, cod unic de identificare 30865896, cont nr. RO17 RZBR 0000 0600 1511 0941 deschis la Raiffeisen Bank, inregistrata in Registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub numarul -, in contextul efectuarii de comenzi online prin accesarea site-lui www.chicbebe.ro si a subdomeniilor acestuia.

Definitii

Date cu caracter personal-orice informatii referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila; o persoana identificabila este acea persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in mod particular prin referire la un numar de identificare ori la unul sau la mai multi factori specifici identitatii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;

Prelucrarea datelor cu caracter personal - orice operatiune sau set de operatiuni care se efectueaza asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea catre terei prin transmitere, diseminare sau in orice alt mod, alaturarea ori combinarea, blocarea, stergerea sau distrugerea;
Operator - orice persoana fizica sau juridica, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritatile publice, institutiile si structurile teritoriale ale acestora, care stabileste scopul si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; daca scopul si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt determinate printr-un act normativ sau in baza unui act normativ, operator este persoana fizica sau juridica, de drept public ori de drept privat, care este desemnata ca operator prin acel act normativ sau in baza acelui act normativ;
Utilizator - orice persoana fizica ce beneficiaza de un serviciu de comunicatii electronice destinat publicului, fara a avea in mod necesar calitatea de abonat al acestui serviciu;

Noi, vom pastra confidentialitatea datelor personale pe care ni le furnizati prin intermediul siteului www.chicbebe.ro cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare, exceptie facand situatiile prevazute de lege sau in cazul in care acest lucru este necesar pentru protejarea drepturilor sau a proprietatii societatii noastre.

Scopul pentru care societatea noastra colecteaza aceste date cu caracter personal:
a. operarea site-ului www.chicbebe.ro,
b. comert on-line, gestionarea conturilor utilizatorilor/clientilor si a comenzilor facute,
c.activitati de reclama, marketing si publicitate, cercetare de piata si statistica, urmarire a vanzarilor online si a comportamentului utilizatorului/consumatorului si imbunatatire a experientei utilizatorilor site-ului.

Prin completarea datelor dumneavoastra in vederea crearii contului si/sau de a comanda produse de pe acest site, declarati expres ca acceptati neconditionat ca datele dumneavoastra cu caracter personal sa fie incluse in baza de date a MINIMA EURO DISTRIBUTION SRL si va dati acordul expres si neechivoc ca toate aceste date cu caracter personal sa fie colectate, stocate, utilizate si/sau prelucrate de catre MINIMA EURO DISTRIBUTION SRL pentru scopurile mentionate mai sus, inclusiv scopuri de marketing, reclama si publicitate si de urmarire a vanzarilor online si a comportamentului utilizatorului/consumatorului.

Acest site foloseste cookie-uri. Pentru mai multe informatii privind folosirea cookie-urilor in contextul operarii site-ului, va rugam sa cititi informatiile despre cookies AICI.

MINIMA EURO DISTRIBUTION SRL nu promoveaza spam-ul. Utilizatorii si/sau consumatorii nu vor primi email-uri de la noi decat daca aceasta corespondenta este strict legata de o comanda sau daca utilizatorii au optat expres (opt-in) pentru a primi informatii privind postarile noi pe site, prin abonare.

MINIMA EURO DISTRIBUTION SRL prelucreaza unele sau toate dintre urmatoarele categorii de date cu caracter personal in contextul desfasurarii activitatilor aferente scopurilor indicate mai sus: nume si prenume, telefon, adresa domiciliului sau resedintei, e-mail, parola, comportament, adresa IP, codul numeric personal. Datele cu caracter personal care beneficiaza de un regim special de protectie (codul numeric personal) vor fi colectate si prelucrate numai in masura in care acest lucru este necesar pentru ca MINIMA EURO DISTRIBUTION SRL sa se conformeze obligatiilor legale aplicabile privind facturarea si respectarea cerintelor de raportare in cazul promotiilor.

Refuzul persoanelor vizate de a ne furniza datele cu caracter personal indicate mai sus va atrage imposibilitatea MINIMA EURO DISTRIBUTION SRL de a realiza unul sau mai multe din scopurile anterior mentionate in acest document.

In vederea realizarii unuia sau mai multor scopuri din cele mentionate mai sus, MINIMA EURO DISTRIBUTION SRL poate dezvalui datele cu caracter personal, persoanelor vizate sau reprezentantilor legali ai persoanelor vizate sau unuia sau mai multor destinatari din urmatoarele categorii: imputerniciti ai MINIMA EURO DISTRIBUTION SRL; parteneri contractuali ai MINIMA EURO DISTRIBUTION SRL (inclusiv furnizori de servicii de curierat, servicii de plata/bancare, asiguratori); autoritati publice centrale/locale; publicul (inclusiv in ceea ce priveste datele castigatorilor campaniilor promotionale).

In conformitate cu dispozitiile legale in domeniul protectiei datelor (Legea nr. 677/2001), persoanele vizate beneficiaza de urmatoarele drepturi cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de catre MINIMA EURO DISTRIBUTION SRL, respectiv:

  • dreptul la informare;
  • dreptul de acces la date;
  • dreptul de interventie asupra datelor dumneavoastra cu caracter personal
  • dreptul de a va opune prelucarii in continuare a acestora, pentru motive intemeiate si legitime,
  • dreptul de a va adresa justitiei;
  • dreptul a nu fi supusunei decizii individuale automate.

Pentru exercitarea drepturilor de mai sus si pentru orice detalii suplimentare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de catre MINIMA EURO DISTRIBUTION SRL, astfel cum este prevazut in acest document, persoanele vizate se pot adresa/notifica in scris MINIMA EURO DISTRIBUTION SRL la adresa de email: office@chicbebe.ro.

MINIMA EURO DISTRIBUTION SRL va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal numai atat timp cat acest lucru este strict necesar pentru realizarea scopurilor mentionate in prezenta politica.

In cazul in care doriti ca datele dumneavoastra cu caracter personal sa fie actualizate, rectificate sau scoase din baza de date, va puteti adresa/notifica in scris societatii noastre la adresa de email: office@chicbebe.ro.